Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření

Stavební spoření patří historicky k nejoblíbenějším finančním produktům u nás. Můžeme ho definovat jako bezúčelové spoření, ve kterém má klient nárok na získání státní podpory za splnění zákonem stanovených podmínek. Blíže si ke vkladové části stavebního spotření řekneme v sekci úspory.

Stavební spoření má ale část úvěrovou. Zatímco vkladová část je neúčelová a tedy klient může státní podporu ze stavebního spoření využít na jakýkoliv účel, úvěrová část stavebního spoření je VŽDY vázána na účel v podobě bytové potřeby. Ve stavebním spoření rozlišujeme dva základní typy úvěrů:

(1) Řádný úvěr ze stavebního spoření

Na tento typ úvěru má klient nárok ze zákona. Musí však splnit tři definované podmínky:

  1. smlouva o stavebním spoření musí být aktivní min. 2 roky
  2. na smlouvě musí být naspořeno určitý objem prostředků (obvykle 40 % cílové částky)
  3. zároveň musí být splněn tzv. ohodnocovací číslo (hodnotící koeficient) - ten ovlivňuje výše zůstatku a doba, po kterou jsou peníze na smlouvě uloženy (čím více peněz klient na smlouvě a čím déle na smlouvě leží, tím více se ohodnocovací číslo zvyšuje)

Jakmile klient splní všechny uvedené podmínky, dochází k tzv. přidělení cílové částky. Klient je informován dopisem ze strany stavební spořitelny, že může získat řádný úvěr ze stavebního spoření. Dejme tomu, že si uzavře smlouvu na cílovou částku 100 tis. Kč, ihned po uzavření smlouvy na účet vloží 40 tis. Kč, čímž splní podmínku č. 2, počká dva roky, aby splnil podmínku č. 1, a protože vložil rel. vysokou částku, která je na smlouvě uložena dostatečnou dobu, obvykle splní i podmínku č. 3 přibližně po 2 letech, získá nárok na úvěr do výše cílové částky (zhruba 45 tis. Kč bude zůstatek po 2 letech, vč. státní podpory a úroků, a tedy zbytek, 55 tis. Kč, činí nabídnutá výše úvěru)

Výhody řádného úvěru jsou následující:

  • po celou dobu se nemění úroková sazba (je dána smlouvou o stavebním spoření a její výši klient zná již v době, kdy smlouvu uzavírá - na smlouvě se totiž definuje jak úroková sazba z úspor, tak úroková sazba ze řádného úvěru)
  • klient může kdykoliv vkládat mimořádné vklady a tím si snížit úvěr
  • kdykoliv klient může úvěr celý splatit

Do doby, než klient splní všechny podmínky pro přidělení cílové částky, může využít druhého typu úvěru ze stavebního spoření:

(2) Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Překlenovací úvěr je úvěr, který můžete žádat u stavební spořitelny tehdy, pokud nemáte splněné podmínky pro přiznání řádného úvěru. Pokud klient nemá uzavřené stavební spoření a chce si půjčit peníze právě u stavební spořitelny, nemá jinou možnost, než žádat o překlenovací úvěr (nesplnil totiž podmínku 2 let). I kdyby ihned po založení smlouvy o stavebním spoření vložil na účet 40 % cílové částky, stále mu bude chybět i podmínka požadové úrovně hodnotícího čísla.

Mezi základní vlastnosti překlenovacího úvěru patří:

  • má zpravidla vyšší úrokovou sazbu než řádný úvěr (sazbu ovlivňuje např. to, zda již klient u spořitelny nějaký čas spoří a spořitelna zná jeho schopnost vytvářet úspory)
  • úvěr se nesnižuje splátkami - na úvěrovém účtu se splácí pouze úroky a na vkladové smlouvě klient spoří a čeká, až splní podmínky pro získání řádného úvěru - teprve až se tak stane, použijí se úspory ze stavebního spoření na umoření části dluhu a zbývající část dluhu přejde do režimu řádného úvěru (neboť se po celou fázi překlenovacího úvěru nesnižuje splátkami jistina, jak je to běžné např. u hypotéky, klient stále platí úroky z původní výše úvěru, překlenovací úvěr patří z toho důvodu k finančně náročnějším úvěrovým produktům)
  • pouze některé stavební spořitelny umožňují překlenovací úvěr (jistinu) snížit mimořádnou splátkou - vklad je možné uložit na účet stavebního spoření a tím získat dříve řádný úvěr, nejedná se však o efektivní uložení úspor, neboť státní podpora se připoisuje na vklad max. 20 tis. Kč za rok a účet stavebního spoření bez státní podpory není výrazně úročen (v letech 2016 - 2017 se úroková sazba z úspor pohybuje okolo 1 % p.a.)

Z výše popsaného tedy vyplývá logická otázka: V jaké situaci se překlenovací úvěr vyplatí (např. oproti hypotéce)? V situaci, kdy si klient bere nižší úvěr (řadově do několika set tisíc Kč) a může tedy využít úvěr bez zástavy nemovitosti (hypotáka již z definice znamená úvěr vždy se záastavou nemovittosti). Naopak, pokud klient potřebuje půjčit vyšší částku (např. na koupi nemovitosti od 800 tis. Kč výše, nebo výstavbu), pak se ukazuje jako finančně bezpečnější hypotéka.

Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter