Konsolidace

Konsolidace

Ke konsolidaci (sloučení) více úvěrů a půjček přistupujeme tehdy, pokud chceme dosáhnout dvou efektů:

  1. snížit si celkovou měsíční splátku
  2. zaplatit za dobu splácení méně na úrocích

Ne vždy však dosáhneme toho, že budou splněny oba efekty najednou. Někdy si sice můžeme snížit celkovou měsíční splátku, ale nakonec za ceou dobu splácení zaplatíme mnohem více, než kdybychom úvěry nekonsolidovali. Naopak zase můžeme úvěry konsolidovat tak, že sice budeme efektivněji splácet (zaplatíme na úrocích celkově méně), ale může se nám po určitou dobu celková měsíční splátka zvýšit.

Tím hlavním faktorem, který ovlivní jak splátku, tak součet zaplacených úroků, je splatnost konsolidovaného úvěru.

V následující tabulce vidíte, jak může vypadat splácení dvou typů úvěru:

Typ úvěru Zůstatek úvěru (jistina) Měsíční splátka Počet let do splatnosti Úroková sazba Suma zaplacených úroků
Spotřebitelský úvěr 100.000 Kč 1.321,51 Kč 10 10 % 58.581,20 Kč
Kreditní karta 50.000 Kč 2.068,18 Kč 3 28 % 24.454,48 Kč
Součet 150.000 Kč 3.389,69 Kč ... ... 83.035,68 Kč

Spotřebitelský úvěr má mnohem nižší úrokovou sazbu, má 2krát vyšší jistina a více než 3krát delší splatnost, než splátka vyčerpané částky na kreditní kartě. Měsíční splátka je sice nižší na 2násobně vyšší úvěr, ale rozložení splátky do delší doby způsobí, že klient přeplatí na úrocích mnohem vyšší částku. Takto nastavené splácení úvěru je finančně efektivní z toho důvodu, že se klient dříve zbaví úvěru s vysokou úrokovou sazbou. Sice po určitou dobu bude muset vydržet vyšší splátku, ale po 3 letech se jeho měsíční cash-flow zlepší a bude mu zbývat splatit pouze již jeden úvěr.

Podívejme se nyní na dvě nabídky konsolidace pro tohoto klienta:

(1) Úvěr ve výši 150 tis. Kč, splatnost 10 let, úroková sazba 9 % p.a.

Typ úvěru Zůstatek úvěru (jistina) Měsíční splátka Počet let do splatnosti Úroková sazba Suma zaplacených úroků
Spotřebitelský úvěr (konsolidace) 150.000 Kč 1.900,14 Kč 10 9 % 78.016,80 Kč

(2) Úvěr ve výši 150 tis. Kč, splatnost 7 let, úroková sazba 7 % p.a.

Typ úvěru Zůstatek úvěru (jistina) Měsíční splátka Počet let do splatnosti Úroková sazba Suma zaplacených úroků
Spotřebitelský úvěr (konsolidace) 150.000 Kč 2.263,90 Kč 7 7 % 40.167,60 Kč

 Pokud se bude klient soustředit pouze na co největší měsíční úsporu na splátce v prvních letech splácení, pak je pro něho výhodnější volit nabídku č. (1). Zde je ale třeba vzít v úvahu, že sice v prvních třech letech bude splácet o necelých 1.500 Kč méně, ale následujících sedm let bude jeho splátka o neselých 600 Kč vyšší, než kdyby si ponechal původní oba úvěry. Na celkově zaplacených úrocích vidíme, že v 10letém horizontu dojd k úspoře pouze cca 5.000 Kč.

Ve druhé nabídce konsolidace vidíme trochu jinou situaci: úvěr je levnější (7 % p.a.), ale má také kratší splatnost (7 let). Oba tyto faktory pozitivně ovlivní finanční nákladovost úvěru (tj. to, co zaplatíme navíc). Vidíme to ve sloupečku "suma zaplacených úroků". Oproti původním dvěma úvěrům dohromady přeplatí klient o cca 43 tis. Kč méně a oproti nabídce konsolidace č. (1) o 38 tis. Kč méně. Tato úspora je ale na druhou stranu vyvážena tím, že klient musí akceptovat mírně vyšší měsíční splátky. V prvních 3 letech ušetří 1.100 Kč, v dalších 4 letech bude platit o cca 900 Kč více a pak již bude úvěr splacen (oproti původním dvěma úvěrům tedy ještě bude šetřit další 3 roky 1.321 Kč měsíčně).

Jaká jsou doporučení, pokud jde o konsolidaci?

Jak je vidět z popsaných příkladů, není žádný závěr zcela jednoznačný a vždy záleží na tom, která priorita u klienta převáží. Pokud potřebuje klient překlenout krátké období (např. 2 - 3 let), kdy - jak se říká - počítá každou korunu, pak může zvolit úvěr s delší splatností s cílem snížit si splátky co nejvíce. Jakmile se jeho situace zlepší, měl by zvážit, zda úvěr nepřefinancuje na úvěr s kratší splatností či neučiní mimořádné splátky.

Jestliže se ale klient již od počátku soustředí na to, aby přeplatil co nejméně na úrocích, měl by volit kratší splatnost úvěru.

Popsané doporučení je ovšem pouze obecné. Každá situace je individuální a stejně tak nabídky se velmi různí. Je proto vždy nezbytné provést správný propočet finanční náročnosti splácení úvěru a teprve poté vybrat konkrétní nabídku.

Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter