Pojištění aut

Pojištění aut

Autopojištění se dělí na dvě základní skupiny:

(1) Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - tzv. povinné ručení

(2) Pojištění vozidla pro případ majetkové škody - tzv. havarijní pojištění (někdy nazývané jako KASKO pojištění)

 

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Povinné ručení spadá do skupiny tzv. povinně smluvních pojištění. Každý majitel vozidla je povinen své vozidlo nechat pojistit, a to pro případ situace, kdy dané vozidlo způsobí škodu třetí osobě (tj. základní princip pojištění odpovědnosti). Škody způsobené vozidlem mohou mít dvě základní podoby: (1) škoda na majetku, (2) újma na zdraví či životě. Proto si také klient volí limity krytí v těchto dvou skupinách.

Častým mýtem klientů bývá názor, že je vhodné uzavřít co nejlevnější povinné ručení, neboť se přeci jedná o produkt, ze kterého bude plněno někomu jinému (rozumějme cizímu). Toto je velmi nebezpečný a riskantní mýtus. Ne náhodou se mluví o pojištění odpovědnosti jako o královské disciplíně pojišťovnictví. A souvisí to právě s faktem, že se klient pojišťuje proti situaci, kdy způsobí škodu někomu, koho v době vzniku pojištění nezná, a zároveň ani nedokáže spolehlivě odhadnout, jaký finanční dopad případná škoda může mít. U majetkového pojištění je to mnohem jednodušší, neboť pokud si pojišťujete vůz v hodnotě např. 500 tis. Kč, víte, že maximální škoda je právě 500 tis. Kč. Nicméně jako majitel vozu nemůžete dopředu vědět, jakou maximální škodu můžete Vy, nebo někdo jiný, kdo bude Váš vůz řídit, způsobit. I proto je zákonem stanovena minimální výše limitů krytí u povinného ručení na 35 mil. Kč jak v případě škody majetkové, tak v případě újmy na zdraví či životě.

Opět jako velmi nebezpečný názor se může ukázat ten, kdy klient myslí, že 35 mil. Kč je dostatečný limit. Podívejme se na situace, které se za poslední roky udály na našich silnicích a kde by základní limit nestačil:

Nejvážnější neštěstí na silnicích (nejen) z finančního pohledu

03/1999 - požár v tunelu Mont Blanc - ten vznikl v motorovém prostoru kamionu vezoucím margarín a mouku, převážený náklad se ukázal jako velmi hořlavý, neštěstí si vyžádalo 39 životů a škoda překročila 2,7 mld. Kč

02/2001 - srážka auta s vlakem, severní Yorkshir (Anglie) - nehodu způsobil řidič Land Roveru, který dostal smyk a jeho vůz se zřítil z dálničního mostu na koleje, do vozidla narazil osobní vlak, ten vykolejil a vzápětí do něj narazil nákladní vlak jedoucí v protisměru, nehoru nepřežilo 13 lidí a desítky lidí byly zraněny, škoda se odhaduje na 1,3 mld. Kč.

05/1999 - hromadná nehoda v Taurském dálničním tunelu (Německo) - do kolony aut narazil kamion, v důsledku čehož se srazilo 60 aut a vznikl požár, nehoda si vyžádala 12 životů a více než 50 zraněných, škoda se vyšplhala na 810 mil. Kč

V ČR se naštěstí nehody nešplhají do miliardových částek, i přesto si můžeme pamatovat několik medializovaných nehod, kde by minimální limit u povinného ručení ani zdaleka nestačil:

07/2015 - srážka pendolina s kamiónem, Studénka - řidič kamióny vjel i navzdory světelné signalizaci na přejezd a po stažení závor zastavil na kolejích; kamión byl naložen plechy, ve směru od Ostravy do vozu narazil vlak pendolino v rychlosti 142 km/h, vlaková souprava zastavila až po 500 metrech, nehodu nepřežili 3 lidé, zraněno bylo dalších 17 lidí (z toho tři velmi těžce, mezi nimi strojvedoucí), řidič kamiónu vyvázl bez zranění, škoda se odhaduje na 180 mil. Kč (z toho více než 150 mil. Kč byly škody na majetku)

V roce 2013 došlo na dálnici D1 k vážné dopravní nehodě, při které utrpěli vážná zranění tři lidé, škoda dosáhla výše až 75 mil. Kč. Vysoké škody při újmách na zdraví se týkají často nehod s autobusem. Pokud dochází k neštěstím na železničních přejezdech, pojišťovny odškodňují obrovské majetkové škody.

Je třeba si uvědomit, že i finanční rozsah škod znamená fatální zásah do životů viníků nehody. Dále upozorňujeme, že vážné dopravní nehody často nemívají pouze jednoho viníka, ale že se při šetření nehod vyjadřují tzv. podíly viny.

Z hlediska základního principu pojištění doporučujeme našim klientům volit nejvyšší limity krytí u povinného ručení (min. 100/100 mil. Kč). Největší frekvence výskytu škod je u těch drobných škod, a proto také vysoké limity krytí neznamenají pro klienta významný nárůst na ceně pojištění. Navýšení limitu z minimálního na limit ve výši 100 mil. Kč znamená navýšení platby na pojistném řádově o několik set korun ročně. Jsme přesvědčeni, že zde se klientům opravdu nevyplatí šetřit.

KASKO pojištění (havarijní pojištění)

Pojem KASKO označuje pojištění dopravního prostředku. Jedná se tedy o pojištění movitého majetku, z pohledu tohoto textu máme na mysli pojištění automobilu. Na rozdíl od povinného ručení je KASKO pojištění dobrovolné pojištění, velmi často se také setkáte s označením havarijní pojištění. Pokud se ale blíže podíváme na rizika, která si můžeme tímto pojištěním zajistit, uvědomíme si, že může být pojem havarijní pojištění trochu zavádějící. KASKO pojištění totiž můžete sjednané ve variantě:

(1) allrisk - kryta jsou rizika havárie (nehoda), živel, vandalismus, odcizení

(2) vybraná rizika: klient si tedy vybere rizika, která chce mít ve smlouvě nastavena (např. živel + odcizení; v takovém případě je třeba si uvědomit, že při nehodě - např. kolizi s jiným vozem - nebude pojišťovna krýt škody na vozidle viníka nehody)

Z pohledu výše pojistného je nejdražším rizikem složka pojištění havárie - tedy situace, kdy si člověk sám poškodí svůj vůz (a to buď bez srážky s jiným vozem - např. odřením vozu o sloup při parkování, nebo při kolizi s jiným vozem - klasická dopravní nehoda). Někteří klienti se ve snaze ušetřit na pojistném rozhodnou tuto složku nesjednávat, je ale třeba si uvědomit, že vůz pak není krytý pro případ havárie, i když řídí vůz někdo jiný, a zároveň je třeba mít na paměti, že čas od času může chybovat i velmi zkušený řidič. Upozorňujeme, že například únava řidiče způsobuje podobné projevy jako alkohol v krvi. I tzv. vyježděný řidič, pokud musí řídit ve stresu či unavený, může způsobit relativně snadno nehodu.

Jak jsme ale uváděli výše, max. výše škody je určena hodnotou auta. Pokud se klient rozhoduje, zda pojistit svůj nový vůz, který má hodnotu několik set tisíc korun a představuje např. 2násobek ročního příjmu klienta, doporučili bychom tomuto klientovi mít svůj vůz pojištěný na všechna rizika (allrisk). Jestliže je ovšem vůz starší, jeho hodnota dosahuje několika desítek tisíc korun a klient si je jistý svými řidičskými schopnostmi, je poměrně obvyklé, že si klienti již pojištění havárie nesjednávají.

Existuje však jedno riziko (je kryto nejčastěji sjednávaným doplňkovým pojištěním), kde řidičovy schopnosti nemohou rozsah výskytu téměř nijak ovlivnit.

Doplňkové složky pojištění

  • pojištění skel (čelní sklo či všechna skla)
  • pojištění asistenčních služeb
  • pojištění sedadel (úrazové pojištění posádky vozu)
  • pojištění zavazadel
  • pojištění náhradního vozidla
  • a další

Relativně velmi častou škodou je poškození čelního skla vozidla. I z toho důvodu není výjimkou, že připojištění čelního skla může činit poměrově i více než polovinu výše pojistného na povinné ručení. Upozorňujeme klienty, aby se také dobře seznámili s pojistnými podmínkami u připojištění skel. Některá pojištění kryjí pouze škodu na čelním skle, některá kryjí všechna výhledová skla. Dalším důležitým bodem v pojistných podmínkách je, zda se sjednává roční limit či limit na každou pojistnou událost. V případě ročního limitu se může klientovi stát, že při druhé škodě v daném roce bude mít již limit vyčerpán.

Zároveň upozorňujeme na způsoby výplaty pojistného plnění u pojištění zavazadel (některé pojišťovny nekryjí odcizení elektroniky).

I když pojištění vozidel patří k nejrozšířenějším pojištěním, mnohdy se setkáváme s tím, že bývají pojistné smlouvy ne vždy správně nastavené či že někteří klienti až při škodné události zjišťují, že si smlouvu nesjednali tak, jak měli. Doporučujeme proto konzultovat nastavení smlouvy se zkušeným finančním poradcem.

Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter