Pojištění majetku

Pojištění majetkuPojištění majetku dělíme na dvě hlavní skupiny

(1) Pojištění nemovitosti (budovy, bytu, domu apod.)

V rámci této složky pojištění je pojištěn nemovitý majetek - pevné části budovy, které si není možné jednoduše vzít a odnést. Sazba pojištění je u pojištění nemovitosti nižší než u pojištění movitých věcí. Klient si může vybrat ze široké škály nabízených pojištěných rizik. Níže si vybraná pojištěná rizika blíže představíme

(2) Pojištění movitých věcí (pojištění domácnosti)

V tomto případě si klient pojišťuje vybavení svého domu či bytu. Jedná se o věci, které je možné odnést, se kterými je možné hýbat. Zřejmě vůbec nejdůležitějším parametrem při sjednání pojištění domácnosti je určení pojistné částky. Pojistná částka musí odpovídat pojistné hodnotě - tedy hodnotě všech věcí v domácnosti. Obvyklým postupem mnoha klientů bývá nastavení nižší pojistné částky při sjednání pojištění z důvodu úspory a se slovy "vždyť já zde skoro nic nemám". Mýtem bývá to, že pokud mám vybavení domácnosti v hodnotě např. 500 tis. Kč a sjednávám pojištění, myslím si, že pokud se pojistím na 250 tis. Kč a stane se mi škoda na 100 tis. Kč, pojišťovna vyplatí 100 tis. Kč. Není tomu tak! V tomto případě uplatní pojišťovna tzv. podpojištění a bude násobit škodu koeficientem podpojištění, který bude 0,5. Výsledné plnění bude 50 tis. Kč. Šetřit na pojištění tak, že si snížím pojistnou částku, je naprosto chybné. Pokud klient chce ušetřit, má smysl si nastavit vyšší spoluúčast, ale nikoliv snižovat pojistnou částku.

Nyní se stručně vyjádříme k vybraným rizikům, na které se majetkovým pojištěním nejčastěji pojišťujeme:

 • živelní pojištění
  • v rámci rizika požár by klienta mělo zajímat, zda je v pojistných podmínkách definován i s tzv. průvodními jevy (což je např. kouř, který může způsobit mnohem více škod, než samotný oheň)
  • je rozdíl mezi povodní a záplavou - i v místech, kam se nikdy nedostane povodeň, může nastat záplava
  • klient by se měl zajímat o množství pojištěných rizik (zda jsou kryta i rizika jako jsou např. zatečení atmosférických srážek
 • odcizení
  • pokud klient pojišťuje domácnost, měl by se zajímat o způsob zabezpečení domácnosti (bezpečnostní zámek, dveře, zabezpečení oken, alarm, PCO apod.) - jestliže při pojistné události nebude splňovat podmínky pojišťovny na zabezpečení, velmi pravděpodobně mu bude kráceno pojistné plnění, a to i několik desítek procent
  • majetková pojistka může krýt i věci, které se nachází mimo místo pojištění (např. v automobilu, nebo je má klient u sebe v tašce) - pro uznání pojistného plnění musí být splněna definice buď překonání překážky, nebo loupežného přepadení
 • vandalismus
  • pojišťovny se liší v tom, zda poskytnou plnění i v případě, že vandal nebude zjištěný (nepodaří se jej chytnout a usvědčit z poškození cizí věci)
 • pojištění skel
  • velmi často pojišťovny nabízí pojištění rozbití skel z jiné příčiny než pojištěným nebezpečím
  • musí se jednat o souvislé skleněné plochy (např. zrcadlo, výplň dveří, varné desky - naopak nejsou kryty např. rozbité skleničky apod.)
  • jedná se o výjimečné riziko v tom, že pojišťovna poskytuje plnění klientovi i v situaci, kdy způsobí škodu sám sobě

Součástí pojištění majetku bývají obvykle i asistenční služby, jejichž součástí bývají následující nároky:

 • odvrácení stavu nouze
  • poskytnutí pomoci 24 h denně, 7 dní v týdnu v případě ohrožení majetku např. při zabouchnutí klíčů, ale i náhlých potížích s elektřinou, plynem, vodou, v případě rozbití skla u okna apod.
  • v rámci asistenčních služeb je vyslán na místo pojištění technik, který pomůže odvrátit škodu
 • deratizace, dezinsekce
  • některé pojišťovny nabízí v rámci asistenčních služeb v případě nutnosti i zásah deratizátora
 • servis domácích elektrospotřebičů
  • jedná se vlastně o jakousi prodlouženou záruku
  • vztahuje se u některých pojišťoven pouze na vybrané elektrospotřebiče
  • je uplatněn limit na stáří spotřebičů (např. do 5 let stáří)
  • neuplatňuje se, pokud má klient nárok na zákonnou záruku (od výrobce či prodejce)
Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter