Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je takový úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Narozdíl tedy od úvěru ze stavebního spoření, který může být poskytnut i bez zajištění zástavou nemovitosti.

Hypoteční úvěry můžeme rozdělit na dvě základní skupiny:

(1) účelový hypoteční úvěr

 • úvěr, který je poskytnut na účel bydlení
 • jedná se např. o následující účely:
  • koupě nemovitosti pro vlastní bydlení
  • refinancování hypotéky
  • výstavba nemovitosti
  • rekonstrukce nemovitosti
  • zpětné proplacení vlastních prostředků investovaných do bydlení
 • tento úvěr má oproti ostatním typům komerčních úvěrů jednu z nejnižších úrokových sazeb

(2) neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka)

 • klient u tohoto typu hypotéky nedokládá účel, na který peníze potřebuje
 • ze získaných prostředků tedy může koupit auto, investovat prostředky do podnikání, financovat do vzdělání svých dětí apod.
 • americká hypotéka má vyšší sazbu než účelová hypotéka, nicméně stále je zpravidla finančně výhodnější než úvěry bez zástavy nemovitosti, což je jeden z hlavních důvodů, proč klienti tohoto způsobu financování využívají

Proces vyřízení hypotéky

(1) Příprava úvěru

V této fázi klient požádá o zpracování orientačního propočtu hypotéky (klient zjistí výši splátky, jaká je jeho bonita, na jak vysoký úvěr může dosáhnout). Pokud se rozhodne pro vyřízení hypotéky, musí doložit tyto typy dokumentů:

 • žádost o úvěr
 • dva doklady totožnosti
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (pro náhled do úvěrových registrů a verifikaci údajů z žádosti)
 • doložení účelu (např. návrh kupní smlouvy, rozpočet výstavby apod.)
 • odhad zastavované nemovitosti (buď zajistí pracovní banky, nebo si klient vybere znalce ze seznamu znalců akceptovaných bankou) - doporučujeme objednávat až po proběhlém prescoringu
 • doklad o výši příjmů (potvrzení zaměstnavatele, výpisy z účtu, daňové přiznání u podnikatelů apod.)

(2) Schvalování úvěru

 • prescoring - prvotní ověření klienta v bance náhledem do úvěrových registrů
 • posození a ocenění zastavované nemovitosti (odhad nemovitosti) - jedna z příloh žádosti o úvěr (viz výše)
 • předání úvěrové složky na oddělení schvalování úvěrových žádosti
 • schválení či zamítnutí žádosti

(3) Podpis úvěrové dokumentace

Po schválení úvěru banka připraví úvěrovou dokumentaci k podpisu - jedná se o tyto typy dokumentů:

 • smlouva o hypotečním úvěru
 • obchodní podmínky
 • ESIP - evropský standardizovaný informační přehled
 • zástavní smlouva
 • návrh na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí

(4) Čerpání hypotéky (uvolnění úvěrových prostředků)

Teprve až po splnění tzv. podmínek čerpání banka uvolní prostředky z úvěru. Nejčastějšími podmínkami čerpání jsou:

 • podepsaná zástavní smlouva (s ověřenými podpisy smluvních stran)
 • návrh na vklad zástavního práva (event. s razítkem podatelny příslušného KN) - při čerpání na základě návrhu na vklad zástavního práva (pokud klient čerpá až po zapsání zástavního práva, musí doložit výpisem z KN, že je již zástavní právo ve prospěch financující banky zapsáno)
 • doložení vlastních zdrojů klienta
 • originál podepsané kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, příp. jiného typu dokumentu dle účelu (smlouva o dílo, stavební povolení apod.)
 • pojistná smlouva o pojištění zastavované nemovitosti
 • vinkulace pojistného plnění
 • podepsaný příkaz k čerpání úvěru
Nejnovější akce
Rychlý dotaz
Odebírat newsletter